Fietsrevolutie 18 november ACT NOW voor een gezond klimaat

In november is er een klimaatconferentie in Bonn. Nadat het verdrag van Parijs is geratificeerd, wordt er nu werk gemaakt van heldere spelregels voor de nationale staten.

Tot op heden hebben de staten – en zeker ook België- te weinig werk gemaakt van klimaatactie. Er worden nog volop geïnvesteerd in fossiele energie en dankzij het Europese emissiehandelssysteem is er vooral werk gemaakt van een lucratieve markt voor grote bedrijven, niet van de noodzakelijke forse vermindering in broeikasgassen. Daarom organiseert Climate express in het weekend van 18 november een heus klimaatactieweekend: Op 18 november, organiseert Climate express, samen met de 11 maart-beweging en met de ondersteuning van Climaxi, Greenpeace, Groen en PVDA, een fietstocht in Antwerpen.

We vertrekken op zaterdag 18 november om 14u aan het  MAS, waar we een fietstocht doen van een tiental km.

meer info op facebook